آیا توجه به نیاز بازار برای شروع کسب و کار کافی است؟

آیا توجه به نیاز بازار برای شروع کسب و کار کافی است؟ پاسخ منفی است! بسیار ضرورت دارد در هر حیطه ای که  برای شروع کسب و کار، وارد می شو...

Continue reading

5 نکته که پیش از راه اندازی کسب و کار اینترنتی خانگی باید بدانید

1- این درست است که هزینه راه اندازی کسب و کار اینترنتی به نسبت سایر کسب و کارها پایین تر است و هر شخص ممکن است بتواند در حتی یک روز یک ...

Continue reading

کسب و کار خانگی

آغاز دوره ی بازاریابی و فروش اجرایی برای کسب و کارهای خانگی

دوره ی کارگاهی بازاریابی و فروش اجرایی برای زنان کارآفرین آغاز شد. در این دوره تمرکز اصلی روی استراتژی ها و متدهای بازاریابی...

Continue reading