کسب و کار خانگی

آغاز دوره ی بازاریابی و فروش اجرایی برای کسب و کارهای خانگی

دوره ی کارگاهی بازاریابی و فروش اجرایی برای زنان کارآفرین آغاز شد. در این دوره تمرکز اصلی روی استراتژی ها و متدهای بازاریابی...

Continue reading