10 دلیل نادرست برای رفتن به سمت استارتاپ و کسب و کار شخصی

در طول سالیان گذشته، سمینارها و کارگاه ها و دوره های مختلف و متعددی را برگزار کرده ایم که توسط تیم روانشناسی ما نیز رصد شده اند و به ای...

Continue reading