کتاب هایی که توسط تیم ما تالیف و ترجمه شده اند را از اینجا درخواست دهید تا به محض موجود شدن آنها با شما تماس گرفته شود.
  • لطفا محبت کنید این بخش را هم دقیق پاسخ دهید.
  • درصورتی که مبلغ مشاوره را پیش از جلسه مشاوره بصورت آنلاین پرداخت نمائید، بار کاری تیم ما کاهش می یابد و برای تشکر از شما مبلغ پرداختی شامل 15 درصد تخفیف خواهد شد یعنی بجای 150،000 تومان برای نیم ساعت، فقط 127 هزار تومان پرداخت می کنید و کد پیگیری آن را در همین فرم وارد می نمائید. شماره کارت جهت واریز وجه: به نام کیارش عباس زاده - بانک پاسارگاد 3844-2305-2910-5022