فرآیند تغییرات لوگوی زودفود تا اسنپ فود

از لوگوی زودفود تا اسنپ فود

از لوگوی زودفود تا اسنپ فود از سال 1388 که اولین بار ایده ی زودفود در انگلستان در ذهنم نقش بست تا امروز بیش از 10 سال می گذرد و شما زو...

Continue reading