برای شروع کسب و کار به نگاه درون سازمانی بیشتر نیاز داریم یا برون سازمانی؟

نگاه درون سازمانی و برون سازمانی همان طور که برای پیروزی در یک مسابقه فوتبال نمی توانیم صرفا به تحلیل و بررسی رقبا اکتفا کنیم؛ همان قد...

Continue reading

نگاه مبتنی بر منابع و نگاه مبتنی بر بازار

به افراد استارتاپی آموزش داده اند که با ابزارهایی مانند MVP بازار و مشتری را بسنجند. البته خیلی از کسب و کارها صرفا بر پایه حدس و گمان...

Continue reading

رهبری برای اجرای استراتژی

بهترین استراتژی ها بدون رهبری قدرتمند که مجری آن باشد، راه به جایی نمی برند! رهبران سازمانی همان افرادی هستند که پرسنل و سایر مدیران ب...

Continue reading

clv چیست

CLV یا CLTV چیست؟

CLV چیست ؟! CLV  یا Customer Lifetime Value  چیست؟ معادل میانگین ارزشی است که هر مشتری در طول دوره عمر ارتباطش با شرکت( دوره ای که از...

Continue reading

اندازه گیری اثربخشی مشاوره های استارتاپ و کسب و کار

داده های تجربی ما نشان می دهد که هر مشاوره تا 12.5 برابر هزینه اش برای مراجع بازگشت مالی دارد! داشتم بررسی می کردم افرادی که برای مشاور...

Continue reading