هفت گروه عجیبی که برای مشاوره مراجعه می کنند

7 گروه عجیبی که برای مشاوره مراجعه می کنند

در سالیان گذشته در کنار مراجعان زیادی بوده ام که برخی بصورت حقیقی و برخی نیز بصورت حقوقی برای بازشدن گره از مسائلشان به من مراجعه کرده...

Continue reading

هزینه های شروع استارتاپ بر اساس آمار مراجعان

قبل شروع کردن استارتاپ یا کسب و کار اول این مطلب را بخوانید

شروع استارتاپ و کسب و کار راه ها و روشهای متعددی وجود دارد برای شروع استارتاپ و کسب و کار که هر کدام ادعا دارند روشی کارآمد و مناسب تر ...

Continue reading