روانشناسی, موفقیت

پنج باور یا نگرش مفید برای زندگی

پنج باور یا نگرش مفید برای زندگی

5 باور و نگرش مفید برای زندگی

1- راه فراری وجود ندارد.

هرکجا که برویم و انتظار داشته باشیم بدون آنکه خودمان تغییر کنیم، دنیایمان تغییر خواهد کرد و حالمان بهتر خواهد شد، احتمالا به شدت سرخورده و ناامید می شویم. دیگران در حال خوب و بد ما آنقدر که فکر میکنیم نقش ندارند. این خود ما هستیم که بجای کنترل درونی، کنترل بیرونی را انتخاب کرده ایم و مسئولیت حال خودمان را به دیگران سپرده ایم. هر طور فکر کنیم، احساس خواهیم کرد. (نظام باورها)

2- همه ما بجای زن یا مرد بودن، از لحاظ روانی ترکیبی از صفات زنانه و مردانه را تواما داریم. چه خوشمان بیاید چه بدمان بیاید. عامل تربیت و فرهنگ است که درست بودن بروز یا عدم بروز این صفات را تعیین می کند و به آنها برچسب خوب و بد می زند. (آنیما و آنیموس)

3- ما جمع اضداد هستیم و همه صفات خوب و بد و متضاد را یکجا در شخصیت خود همراهمان داریم چه آگاه باشیم و چه بر توجیه و انکار این مطلب اصرار ورزیم. همه صفات در ما بصورت طیف وجود دارند. آنهاییشان را که نمی پذیریم ما را در بر می گیرند. (سایه ها و جنبه های مطرود شخصیتی)

4- همه انسانهایی که میبینیم چه هم جنس و چه غیر هم جنس، آیینه ای هستند تا درونیات ما را به خودمان نشان دهند. همینطور بدترین و نکوهیده ترین صفاتی که در دیگران میبینیم و حالمان را بد می کند و نمی توانیم با آنها کنار بیاییم بخشهایی از خود ما هستند. (مکانیزم ناخودآگاه برای یکپارچگی)

5- همه ما جزئی از یک کل بسیار عظیم هستیم در مسیر تفرد و تکامل. این خود ما هستیم که پس از بلوغ، مسئولیت زندگی خودمان را بر عهده داریم اگرچه با پذیرش مسئولیت زندگی دیگران با ظرافت خاصی از مسئولیت زندگی خودمان شانه خالی می کنیم یا آن را به دوش دیگران می اندازیم. بهرحال زمانی فرا می رسد که مچ خودمان را میگیریم و با خودمان روبرو می شویم.

باور و نگرش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *