روانشناسی, موفقیت, نوشته های شخصی

رهایی

وقتی دست از تلاش برای خوب بودن می کشیم، تازه فرصت پیدا می کنیم که خوب باشیم.

تمام زمانهایی که پیوسته تلاش می کنیم تا خوب، مقبول، زیبا، دوست داشتنی، موفق، با شخصیت و مورد احترام باشیم، داریم فرصت بودن خود واقعیمان را از خودمان می گیریم.

زمانی که به شدت اصرار داریم به چیزی برسیم و یا به شدت از چیزی می ترسیم، در هر دو حال شکست خورده ایم. با ترسیدن از هر موضوعی بیشتر به سمت آن کشیده می شویم و هرآنچه که از آن می ترسیدیم به سرمان می آید و به بیانی دیگرجذب ما می شود. “ترس مادر واقعه است”.

با قصد و فشار زیاد چیزی را خواستن برعکس باعث می شود به آن دست پیدا نکنیم. به واقع قصد مفرط، توجه مفرط و واکنش مفرط همگی ما را در جهتی پیش می برند خلاف آنچه که می خواهیم.

بسیاری از ما با همه وجود و با تمام توجه ذهنی و فیزیکی خود چیزهایی را طلب کرده ایم و تا زمانی که نتیجه را صرف نظر از مثبت یا منفی بودن آن رها نکرده ایم، نه آرامش داشته ایم و نه توفیقی حاصل شده است. شاید کلمه توکل مصداق دینی این بحث باشد به معنی عمل و رها کردن نتیجه به قادر مطلق.

به عبارت کلی چه فشار بیاوریم که نشود و چه فشار بیاوریم که بشود، در هر دو صورت خواسته ما برآورده نمی شود.

شاید اینجاست که راحت گرفتن زندگی و مسائل، معنا و ارزش خودش را نشان می دهد. “سهل گیرد زندگی با مردم آسان گیر”.

صد البته فشار آوردن به معنای افراطی آن مد نظر است و منظور پشتکار و عمل گرایی نمی باشد.

زمانی که ما پذیرش خودمان و دنیای اطرافمان را بیش از پیش داشته باشیم، دنیا با خواسته های ما بیشتر سر سازگاری نشان خواهد داد و بیشتر بر وفق مراد ما خواهد چرخید ضمن آنکه فشار کمتری در درونمان احساس خواهیم کرد. پذیرش به این معناست که حال را همانگونه که وجود دارد و هست با تمام جزئیات و خصوصیات سیاه و سفید آن بدون احساس فشار قبول کنیم و بپذیریم هر آنچه که هست در بهترین و کاملترین حالت خود جاریست. به عبارت دیگر با پذیرفتن شرایط موجود، احساس ترس، استرس و اضطراب جای خودشان را به آرامش و سکون می دهند و ما می توانیم بجای سیر و سلوک در گذشته یا آینده، لحظه حال را تمام و کمال و با همه وجود زندگی کنیم.

“تسلیم شدن” در برابر هستی معنایی بسیار فراتر و عمیق تر از آنچه از معنای لغوی آن در ذهن ما تداعی می شود با خود به ارمغان دارد. تسلیم شدن، پذیرشی است توام با عمل که محصول آن آرامش و رشد است. این تسلیم توام با انعطاف در برابر جریانات و مسائل زندگی و مقاومت نکردن در برابر آن است.

فرمول موفقیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *