وبلاگ خانه کسب و کار

خانه > وبلاگ

ای که مرا خوانده ای، راه نشانم بده

ای که مرا خوانده ای، راه نشانم بده                                                     در شب ظلمانی ام، ماه نشانم بده                  ...
سمینار الکامپ تاک در الکامپ 1398

الکامپ تاک – تاریخ، کسب و کار و پول

تاریخ کشورهای کهن و موفق، مملو از بحران هایی است که به نقطه عطفی برای صعود و رشد بدل شده اند. این دوران گذار بدون بینش هرگز اتفاق نیفتا...

حقیقت و عدالت

در طول تاریخ، همیشه مردان و زنان بزرگی بوده اند که برای حق و عدالت جنگیده اند. اگر آنها نبودند، امروز انسانیت و عدالت وجود نداشت. مردا...

اصالت در آموزش

بسیاری از آموزگاران موفقیت فردی هیچ گاه آنچه به ما می گویند را خودشان امتحان نکرده اند و اگر این کار را انجام داده باشند به سرعت آن را ...
استراتژی

استراتژی حمله و پیروزی در پینت بال

استراتژی حمله و پیروزی در بازی پینت بال یکی از بازی هایی که خیلی به آن علاقه دارم، بازی پینت بال است. هر بار که بصورت گروهی این بازی ر...