برای درخواست منتور استارتاپ یا مربی کسب و کار از فرم زیر استفاده نمائید.

  • اگر کد تخفیف یا معرف دارید، وارد نمایید
  • قیمت:
    پیش ثبت نام (رزرو) با 100،000 تومان و دریافت 180،000 تومان تخفیف در کل مبلغ سرمایه گذاری